Go-to-Market

Time-to-Market - De succesvolle weg naar de markt

GotoMarket - Martens und Kollegen

Ga naar de markt. De huidige markten zijn vaak volatiel en worden gekenmerkt door korte levenscycli van producten, hoge snelheid en dynamiek.

Het betreden of herlanceren van de markt met een duurzame positionering op lange termijn wordt dus een steeds grotere uitdaging voor bedrijven.

Alleen wie zijn markt (het universum) goed kent, kan methoden ontwikkelen en oplossingen bieden die ingeburgerd raken en voor duurzame verkoop zorgen.

De weg naar een goed functionerende markttoegang wordt go-to-market strategie genoemd. Dus wat kenmerkt een go-to-market strategie en hoe slaagt een succesvolle toetreding tot de markt?

Wat wordt bedoeld met go-to-market?

De go-to-market-strategie vormt de basis voor de succesvolle introductie van een product of dienst op een nieuwe of reeds bestaande markt. Naast de markt en de concurrentie worden normatieve, strategische en operationele aspecten onder de loep genomen. Doelmarkten en doelgroepen worden geëvalueerd, evenals waardevoorstellen en waardeproposities. Aan het eind van de go-to-market-strategie staat een operationele marketingmix.

Waarvoor is de go-to-market strategie geschikt:

 • Een bestaande markt betreden met een nieuw product of een nieuwe dienst
 • Een nieuwe markt betreden met een nieuw product of een nieuwe dienst
 • Een nieuwe markt betreden met een bestaand product of dienst
 • Reorganisatie van de productportefeuille op de markt

Het doel van een succesvolle go-to-market strategie is het succesvol bereiken van de marketingdoelstelling of -aanpak binnen het vastgestelde tijdsbestek. Als het normatieve bedrijfsdoel in de vorm van missie en visie is uitgewerkt, begint de go-to-market strategie op dit punt, anders kan dit ook in het proces worden geïntegreerd. Een go-to-market strategie (GTM) betekent veel werk, maar loont uiteindelijk, want het is de basis of beter de oriëntatiegids voor succesvolle markttoegang.

Inhoud van de succesvolle go-to-market strategie

Go-to-Market Martens und Kollegen
 • Normatief niveau
  • Missie
  • Visie
 • Strategisch niveau
  • Universum
  • Voordeel dimensie
  • Waardevoorstel
 • Operationeel niveau
  • Marketingmix
  • Meetbare doelparameters

Zo nuttig is een markttoegangsstrategie

"Als je je markt kent, kun je hem met succes bestellen", deze stelling zegt het eigenlijk heel goed. Dus waarom zou je jezelf een struikelblok opwerpen en met vallen en opstaan een markt veroveren? Het opstellen van een go-to-market strategie is absoluut noodzakelijk om de eigen marktkennis te toetsen en te onderbouwen. Met de juiste go-to-market strategie kunnen de tactische beslissingen worden uitgewerkt die nodig zijn voor een succesvolle markttoetreding.

Zoals hierboven reeds beschreven zijn de doelmarkten tegenwoordig vaak snel veranderend en hevig concurrerend. De juiste positionering van producten en diensten in de concurrerende omgeving schept de basis voor een duurzaam en succesvol overleven op de doelmarkt, vooral voor starters of bedrijven die een nieuw marktsegment betreden.

De belangrijkste elementen van een succesvolle marktstrategie

Hier tonen wij u enkele basiselementen van een go-to-market strategie in een tijdelijke context.

Normatief niveau

De huidige relaties met bedrijven of dienstverleners verlopen vaak via een dialoog. Potentiële klanten en cliënten nemen niet langer een reclameboodschap in zich op, maar willen de waarde en duurzaamheid van een bedrijf verifiëren. Daarom is het raadzaam de eigen visie en missie transparant en geloofwaardig over te brengen aan de beoogde klanten en belanghebbenden. Daarom raden wij aan altijd uw eigen visie als basis voor marketing te gebruiken.

Strategisch niveau

Nadat de normatieve waarden van de onderneming en haar acties zijn gedefinieerd, moeten deze worden vertaald in strategische en tactische elementen. Dit vereist een reeks definities.

 1. Doelmarkten
  1. Universum. Wat zijn de kerncijfers van de markt? Hoe hoog is de omzet per jaar? Hoeveel eenheden van de producten worden verkocht? Wat is de markttrend? - Groeit de markt of vlakt hij af?
  2. Competitie. Wie zijn de relevante concurrenten op de markt, wat is uw marktaandeel, hoe positioneert u uw producten of diensten, waar verkoopt en adverteert u?
 2. Doelgroep
  1. Wie wil ik bereiken met mijn product?
  2. Welke oplossing voor behoeften en problemen breng ik de personae / persona's?
  3. Zijn er factoren die de aankoopbeslissing van mijn personae / persona's beïnvloeden?
  4. Zijn er prijsindicatoren die ik aan bepaalde personae / persona's kan toekennen?
  5. Kan ik al klantgroepen segmenteren?
 3. Voordeel dimensie
  1. Basisvoordelen
  2. Extra voordelen
  3. Kenmerken van prestatie, enthousiasme, afwijzing en materialiteit
  4. Positionering
 4. Waarde dimensie
  1. USP - Unique Selling Proposition (vergelijking met concurrenten)
  2. UVP - Unieke waardepropositie
  3. UAP - Unique Advertising Proposition (kernverklaring van USP & UAP)

Operationeel niveau

Nadat de normatieve en strategische waarden en doelstellingen de basis van het plan vormen, moeten zij nu operationeel worden gepland en gecontroleerd. Hier komt de marketingmix als instrument om de hoek kijken:

Marketingmix

Marketingstrategie - Martens und Kollegen
 • Normatief niveau
  • Missie
  • Visie
 • Strategisch niveau
  • Universum
  • Voordeel dimensie
  • Waardevoorstel
 • Operationeel niveau
  • Marketingmix
  • Meetbare doelparameters

Essentiële prestatie-indicatoren

Een succesvolle go-to-market-strategie kan echter alleen succesvol zijn als zij wordt beheerd op basis van meetbare factoren. Je moet jezelf slimme, d.w.z.specifieke,meetbare,haalbare, realistischeentijdgebondendoelen stellen. Die legt u vast in KPI's (key performance indicators) die u kunt bewaken. Voorbeelden van succesvolle KPI's zijn bijvoorbeeld:

 • Omzet
 • Paragraaf
 • CVR - Omrekeningskoers
 • CTR - Click-Through-Rate
 • Aantal bezoekers van de website
 • Aantal volgers in sociale gemeenschappen
KPI - Martens und Kollegen

Dit is een schets die een succesvolle markttransitie laat zien, neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft:

Martens & Kollegen - Ga naar de markt

Wij kunnen putten uit de ervaring van vele succesvol uitgevoerde marketingstrategieën, die wij ook op meetbare wijze succesvol en duurzaam hebben uitgevoerd.

Wij zijn uw partner vanaf de bespreking van uw bedrijfsmodel tot de ontwikkeling van de volledige strategie met daaropvolgende, optionele implementatie en meting van het succes in alle fasen van uw ondernemersactiviteiten.

Van idee tot markt, van start-up tot succesvolle marktdeelnemer, van middelgrote bedrijven tot nieuwe industrieën, als scale-up in het proces, neem contact met ons op en gebruik ons als uw partner voor go-to-market in Duitsland.

Snel, ervaren in de praktijk, sterk in mening.