Digitale marketing

van Sven Martens

Een lang gekoesterde wens...

Jaren geleden was er een gevreesd modewoord in marketing: "verspilling" - altijd geassocieerd met de wens om het te minimaliseren, om je prospects meer te kennen en ze te bereiken waar ze aanspreekbaar zijn.

Moderne doelgroepen worden tegenwoordig gekenmerkt door hun vermogen tot dialoog en hun belangstelling voor de oprechte en duurzame boodschap van ondernemingen. Het gedrag van gebruikers is dienovereenkomstig snel veranderd en daarom zijn er nu, naast de klassieke trechterbenaderingen, klantgerichte benaderingen die zich precies op de gebruiker richten en tegemoetkomen aan de authentieke eisen die aan bedrijven worden gesteld. Bedrijven worden geleid door de markt, wat weer een cirkel sluit

Digitale marketing (als uitbreiding van analoge marketing) heeft dus betrekking op marketingstrategieën in digitale media en de presentatie van bedrijven en hun producten en boodschappen op het internet. In tegenstelling tot analoge marketing biedt digitale marketing veel meer informatie over doelmarkten en gebruikersgroepen en zijn digitale marketingmaatregelen zoals SEM (search engine marketing), SMM (social media marketing), NLM (newsletter marketing) of affiliate marketing van toepassing.

Mogelijkheden via online gebruikers

Door de toegenomen belangstelling voor interactie met bedrijven, meer contactpunten in diverse media, kortere levenscycli van producten en snellere marktpenetratie verandert het gedrag van gebruikers ingrijpend. Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun online gebruikers te voorzien van de inhoud die zij nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen. Er zijn 5-7 contactmomenten nodig om van een prospect een klant te maken. Tegenwoordig zoeken gebruikers op zoekmachines naar informatie, zijn ze actief op verschillende sociale mediakanalen en reageren ze op berichten. Bedrijven hebben dus de kans om interesse en vraag te wekken en de gebruiker op lange termijn aan zich te binden door een digitale verbinding met het bedrijf.

De transparante klant - meetbaar gedrag

De strooiverliezen van analoge marketing worden snel geminimaliseerd in digitale marketing, terwijl men vroeger tevreden was met successen in het promillage in krantenadvertenties, TV-spots en radiospots, praat men vandaag over percentages wanneer men over succes spreekt. De beschikbare budgetten worden op een succesgerichte manier gebruikt, en niet in de laatste plaats voor performance marketing.

Gebruikersgegevens uit het gebruik van apps of gedrag op websites kunnen worden gebruikt om relevante kengetallen te meten en uiteindelijk te interpreteren. Op basis van deze gegevens kunnen de bijbehorende digitale campagnes worden opgezet en verder geoptimaliseerd.

Digitale marketing: de tactiek

Afhankelijk van de vraag of ze klanten willen bereiken terwijl ze zoeken in zoekmachines, via reclameboodschappen terwijl ze door hun tijdlijnen bladeren, via advertenties wanneer ze apps bezoeken, enz. zijn er verschillende gebieden en soorten digitale marketing die bedrijven kunnen aanpakken.

SEM (Search Engine Marketing)

Het aanspreken van gebruikers in zoekmachines heet SEM. Netwerk zoeken of weergeven. Push- of pull-acties zijn modewoorden die vaak worden gebruikt in verband met zoekmachinemarketing. Kortom, gebruikers worden door adverteerders in verschillende gedragssituaties aangesproken en het succes van deze aanpak wordt permanent geoptimaliseerd.

Zowel bij het zoeken naar antwoorden in de zoekmachine als bij het bezoeken van populaire websites kunnen adverteerders in digitale marketing de relevante gebruikers bereiken via zoekmachineoptimalisatie (SEO) en/of zoekmachineadvertenties (SEA).

SMM (Social Media Marketing)

SMM is gericht op adverteren in sociale mediakanalen (bv. Facebook, Instagram, Tik-Tok, LinkedIn) waar gebruikers hun interesses en hun sociale netwerk combineren. Gebruikers kunnen worden getarget op basis van hun profielen en gebruiksgegevens. De doelen kunnen hier zijn om het organische bereik te bereiken en uit te breiden, om te reageren op advertenties of om aankoopacties uit te lokken. In de sector sociale media is er ook SMO (optimalisatie) en SMA (reclame). Kortom, enerzijds wil ik zoveel mogelijk gebruikers bereiken met mijn inhoud (optimalisatie) en anderzijds wil ik zoveel mogelijk geïnteresseerden uit mijn doelgroep bereiken.

EMM - E-mailmarketing (inclusief nieuwsbriefmarketing)

E-mailmarketing is een van de meest gebruikte instrumenten in online marketing. Een groot aantal bestaande klanten en potentiële kopers kan snel en gelijktijdig worden aangesproken, wat vaak een meetbaar succes oplevert. Naast het werk in sociale mediakanalen is EMM het instrument om regelmatig informatie te sturen naar de trouwe klanten of prospects.

Marketing van inhoud

Door de veelheid aan informatie en de tijdsintervallen waarin berichten tegenwoordig naar doelgroepen worden verzonden, is het belangrijk om prominent aanwezig te zijn ten opzichte van concurrenten. Bij SEO en ook bij SMM wordt inhoud van hoge kwaliteit beoordeeld en worden aanbieders beloond voor hun inhoud, bijvoorbeeld doordat de inhoud prominent in zoekmachines verschijnt of zichtbaarder wordt in de tijdlijnen van de aanbieder van sociale media.

Affiliate marketing

Affiliate marketing gebruikt op succes gebaseerde methoden (verkoopcommissies) om gebruikers tot actie aan te zetten. Daartoe wordt reclame op partnersites gebruikt en worden de daaruit voortvloeiende acties in opdracht gegeven. CPC (Cost per Click), d.w.z. commissie per klik tegen een vaste prijs, of CPM (Cost per Mille), wat overeenkomt met het klassieke CPM (prijs per duizend contacten) zijn hier gangbare modellen.

Digitale marketing voor uw succes

Digitale marketing is een onderdeel van elke marketingmix naast klassieke marketing en trade marketing. Het houdt rekening met het veranderende gedrag van gebruikers, die vaker en dialogischer met leveranciers communiceren. Digitale marketing in zowel het communicatiebeleid als het distributiebeleid houdt rekening met het veranderde gebruikersgedrag en stelt leveranciers in staat duurzaam en toekomstbestendig te handelen.

Martens & Kollegen helpt u graag bij het ontwikkelen van digitale marketing excellentie voor uw bedrijf. Uw potentieel wordt in de ideale strategie voor uw digitale marketingsucces gebracht door ervaren sales- en marketingconsultants, contentmanagers, grafisch ontwerpers, copywriters en social media managers.